Psihologijske usluge

Najčešća problematika  s kojom nam se klijenti obraćaju obuhvaća poteškoće u komunikaciji i socijalizaciji, emocionalne poteškoće, školski neuspjeh, odgojne poteškoće, strahove, različita traumatska iskustva (npr. brakorazvod, žalovanje), različite poremećaje prehrane, anksioznost, depresiju, problem zadržavanja stolice, zdravstvene poteškoće i drugo.

Psihologijska procjena

Psihologijska procjena uključuje inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom, te primjenu najnovijih psihodijagnostičkih sredstava u svrhu boljeg razumijevanja razmišljanja, doživljavanja i ponašanja djeteta. Omogućava nam bolji uvid u stupanj razvoja djeteta u kognitivnoj, emocionalnoj i socijalnoj domeni.

Psihologijska procjena može se provesti i za identifikaciju darovitosti, profesionalno usmjeravanje, te procjenu spremnosti djeteta za polazak u školu.

Psihologijsko savjetovanje

Psihologijsko savjetovanje najčešće počinje po završenoj psihologijskoj procjeni. Tijekom psihologijskog savjetovanja i dijete i roditelji imaju priliku izraziti svoje osjećaje i mišljenja u sigurnom i podržavajućem okruženju. Tek kada smo u dobrom kontaktu s našim osjetima, tjelom, osjećajima i mislima, tada i s drugima u našoj okolini lakše ulazimo o u kontakte koji nas ispunjavaju i čine nam dobro. Najčešći razlog radi kojeg djeca i odrasli  dolaze je upravo zato što imaju poteškoća u uspostavi kontakta s drugima i/ili imaju snižen doživljaj uvida u sami sebe. Stoga je osnovni cilj savjetovanja i terapijskog rada pomoći klijentima da ponovo dođu u kontakt sa svim izgubljenim djelovima kako bi ih integrirali i ponovo postali cjeloviti.

Profesionalno usmjeravanje

Obuhvaća psihologijsku procjenu djeteta, razgovor s roditeljima i djetetom, te davanje preporuke za izbor zanimanja.

 

Centar pruža i druge usluge poput:

  • Procjene spremnosti djeteta za školu
  • Pripreme za školu (kroz individualne i grupne radionice)
  • Učenje efikasnih strategija učenja (npr. korištenje mentalnih mapa, smanjivanje ispitne anksioznosti i sl.)
  • Edukacije i savjetovanje stručnjaka