Branka Razić Štoković

Branka Razić Štoković rođena je 1969. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole i jezične gimnazije 1987. godine upisala je Fakultet za defektologiju, smjer socijalna pedagogija.

Prve dvije godine studija volontirala je u Odgojnom domu Bedekovčina. Istovremeno se priključila grupi žena volonterki koje su osnovale SOS-telefon za žene i djecu žrtve nasilja, prvi telefon te vrste u Hrvatskoj.

Po završetku studija 1994. zapošljava se u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Radi sa djecom i mladima sa motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima (dijagnostika, pomoć u učenju, rehabilitacijski sadržaji, pedagoške radionice, savjetovališni rad s roditeljima …).
Tijekom 20-godišnjeg staža kontinuirano se educira (senzitivni trening, terapije igrom, ADHD, (cyber)bullying, odgojni stilovi, medijacija, nasilje u mladenačkim vezama, kreativne tehnike u grupnom radu …). Sudjeluje na brojnim seminarima i predavanjima te aktivno kao predavač u Sloveniji u sklopu projekta „Snail’s speed“.

Od 2003. do 2005. dio je stručnog tima Centra „Dječji svijet“ osnovanog unutar Hrvatskog psihijatrijskog društva. Pod vodstvom pedijatra prim. dr. Milivoja Jovančevića provodila je edukaciju i terapijski radila sa djecom koja imaju poteškoće u psihomotoričkom razvoju zajedno sa psihologinjama Zvonkom Gredelj, Mirjanom Šprajc i Antonijom Urli.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, kao vanjski suradnik, mentor je studentima prve, druge i treće godine preddiplomskog studija Rehabilitacije (u okviru kolegija Praksa).

Član je Udruge edukacijskih rehabilitatora grada Zagreba.

Sretno je udana. Mama je Hani i Filipu. Obitelj ju najviše ispunjava, kao i dva psa. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi opušteno, uz puno smijeha sa prijateljima, u prirodi planinareći ili uz dobru knjigu.