Usluge

Vjerujemo da samo cjelovitim sagledavanjem situacije i holističkim pristupom u rješavanju, postojeći problem može prerasti u priliku za osobni rast i razvoj. Da bi se uspješno uhvatili u koštac s onim što nas muči, potrebno je razumjeti što leži u osnovi problema i upravo stoga temeljita dijagnostika predstavlja prvi korak u radu. Nakon identifikacije problema, zajednički dogovaramo daljnji oblik rada koji najbolje odgovara klijentovim potrebama.

Psihologijske usluge

  • Psihologijska procjena
  • Psihologijsko savjetovanje
  • Profesionalno usmjeravanje

Defektološke usluge

  • Defektološka procjena
  • Defektološki razvojni i poticajni programi (npr. fina motorika, grafomotorika)

Kako bi što uspješnije odgovorili na različite izazove s kojima se susrećete,  surađujemo i s nizom stručnjaka uključujući: logopeda, pedijatra, psihijatra, nutricionista kao i liječnika koji njeguje holistički pristup liječenju.  Također, surađujemo i sa stručnjacima sa vodećih znanstvenih institucija poput Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.